KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard 
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

OSWIADCZENIE ZARZADU

W związku z komunikatem Komputronik S.A. opublikowanym dnia 14.08.2013 r., godz. 8.21, Spółka CCE S.A. wyjaśnia:

CCE S.A. nie mógł skutecznie nabyć 700.000 akcji serii E Komputronik S.A. będących przedmiotem egzekucji w postępowaniu komorniczym opisanym w komunikacie Komputronik S.A., bowiem akcje te są akcjami niezdematerializowanymi na okaziciela i nigdy nie nastąpiło przeniesienie ich posiadania poprzez wydanie ich przez Komputronik S.A. spółce Amentum Holdings Limited jako podmiotowi, który objął je na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z dnia 1.09.2010 r. Wydanie akcji niezdematerializowanych na okaziciela, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stanowi warunek niezbędny do przeniesienia własności akcji. Spółka Amentum Holding Limited nie otrzymując od Komputronik S.A. fizycznie dokumentów akcji serii E, nie stała się właścicielem tych akcji i nie mogła skutecznie nimi rozporządzić.

Z uwagi na publiczny charakter informacji o podmiocie uprawnionym z akcji emisji serii E Komputronik S.A. i składzie akcjonariatu spółki Komputronik S.A. czynność zbycia przez komornika, za pośrednictwem instytucji finansowej wyżej opisanych akcji na okaziciela, jako należących do CCE S.A. jest czynnością bezprawną, zdziałaną na szkodę Amentum Holdings Limited z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W wyżej wskazanych okolicznościach Spółka podejmuje kroki prawne na drodze cywilnej i karnej w stosunku do podmiotów, które dopuściły się w tej sprawie naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.