KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard 
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

Posiedzenia Zarządu

Informacja na temat posiedzenia Zarządu z 11 maja 2011 roku. :

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 8 kwietnia 2011 roku.
 3. Omówienie spraw związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 maja 2011 r
 4. Przygotowanie informacji dla członków Rady Nadzorczej dotyczącej planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z posiadanymi przez C&CE S.A. nieruchomościami oraz działalnością związaną z pozyskaniem aktywów węglowych na terytorium Federacji Rosyjskiej i obrotem węglem pochodzenia rosyjskiego.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia obrad.

 

 


Informacja na temat posiedzenia Zarządu z 8 kwietnia 2011 roku:

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 1 kwietnia 2011 roku.
 3. Uchwała Zarządu dotycząca wniosku do Rady Nadzorczej w sprawie zakupu nieruchomości.
 4. Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia logo Spółki.
 5. Uchwała Zarządu w sprawie przygotowania prospektu wprowadzającego akcje serii J i K do publicznego obrotu.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia obrad.

 


Informacja na temat posiedzenia Zarządu z 1 kwietnia 2011 roku:

 

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania NWZA Clean&Carbon Energy S.A..
 3. Przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu Clean&Carbon Energy S.A..
 4. Protokolarne przejęcie spraw od ustępującego Zarządu.
 5. Uchwała w sprawie podziału pracy pomiędzy członków Zarządu.
 6. Informacja na temat realizacji umowy inwestycyjnej.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do Polsko- Rosyjskiej Izby Handlowo- Przemysłowej.
 8. Sprawy różne:
 •   obieg dokumentów w firmie i ich akceptacja oraz zatwierdzenie