KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard 
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz                                    L. akcji                 % akcji                     L. głosów                              % głosów

Bio-Kasz sp. z o.o.                         31 000 000                18,09                      31 000 000                                18,09

Ferrari Stacey Paszyńska              18 220 578                10,63                      18 220 578                                10,63

Sławomir Kołodziejczuk                 17 591 346                10,26                      17 591 346                                10,26

Mariola Nowak                               16 900 000                  9,86                      16 900 000                                  9,86

Egidijus Dauksa                             16.500.000                  9,63                      16.500.000                                  9,63

Franciszek Kuberski                       16.000.000                 9,33                      16.000.000                                  9,33

Janina Bednarska                          14.900.000                 8,69                      14.900.000                                  8,69