KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard 
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz                                    L. akcji                 % akcji                     L. głosów                              % głosów

Bio-Kasz sp. z o.o.                         49 220 578          28,72                      49 220 578                                28,72

Dorota Ignasiak                              17.000.000          9,92                        17.000.000                                 9,92

Mariola Kosmowska                      16.900.000          9,86                         16.900.000                                9,92

Egidijus Dauksa                             16.500.000         9,63                          16.500.000                               9,63

Franciszek Kuberski                      16.000.000         9,33                          16.000.000                               9,33

Janina Bednarska                          14.900.000         8,69                          14.900.000                               8,69  

Clean&Carbon Energy S.A.            12 278 362         7,16                          12 278 362                               7,16