Kapitał spółki

 

Kapitał zakładowy: 68.560.000,00 zł

Liczba akcji 171.400.000

 

Struktura kapitału wygląda następująco:

 • 40.280 akcji serii A
 • 60.420 akcji serii B
 • 3.524.500 akcji serii C
 • 1.174.800 akcji serii D
 • 400.000 akcji serii E
 • 75.000 akcji serii F
 • 75.000 akcji serii G
 • 8.000.000 akcji serii H
 • 40.050.000 akcji serii I
 • 100.000.000 akcji serii J
 • 18.000.000 akcji serii K