Kapitał spółki

 

Kapitał zakładowy: 68.560.000,00 zł

Liczba akcji 34.280.000

 

Struktura kapitału wygląda następująco:

a) 8.056 akcji serii A
b) 12.084 akcji serii B
c) 704.900 akcji serii C
d) 234.960 akcji serii D
e) 80.000 akcji serii E
f) 15.000 akcji serii F
g) 15.000 akcji serii G
h) 1.600.000 akcji serii H
i) 8.010.000 akcji serii I
j) 20.000.000 akcji serii J
k) 3.600.000 akcji serii K