Zarząd spółki

 

Józef Bogusław Mikołajczyk – Prezes Zarządu