Struktura akcjonariatu

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
Bio-Kasz sp. z o.o.
8.000.000
23,34%
8.000.000
23,34%
Ferrari Stacey Paszyńska
6.099.788
17,79%
6.099.788
17,79%
Bartosz Paprocki
4.780.000
13,94%
4.780.000
13,94%
Mariola Nowak
3.380.000
9,86%
3.380.000
9,86%
Halina Paszyńska
3.200.000
9,33%
3.200.000
9,33%
Razem
25.459.788
100,00%
25.459.788
100,00%