Struktura akcjonariatu

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
Bio-Kasz sp. z o.o.
6.200.000
18,09%
6.200.000
18,09%
Ferrari Stacey Paszyńska
6.099.788
17,79%
6.099.788
17,79%
Halina Paszyńska
4.800.000
14,00%
4.800.000
14,00%
Bartosz Paprocki
4.780.000
13,94%
4.780.000
13,94%
Mariola Nowak
3.380.000
9,86%
3.380.000
9,86%
Pozostali
9.020.212
26,31%
9.020.212
26,31%
Razem
34.280.000
100,00%
34.280.000
100,00%