Struktura akcjonariatu

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
Bio-Kasz sp. z o.o.
31 000 000
18,09
31 000 000
18,09
Ferrari Stacey Paszyńska
18 220 578
10,63
18 220 578
10,63
Sławomir Kołodziejczuk
17 591 346
10,26
17 591 346
10,26
Mariola Nowak
16 900 000
9,86
16 900 000
9,86
Egidijus Dauksa
16.500.000
9,63
16.500.000
9,63
Franciszek Kuberski
16.000.000
9,33
16.000.000
9,33