Rada nadzorcza

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Konrad Stala                          – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesława Podolska                – członek Rady Nadzorczej

Robert Chomont                    – członek Rady Nadzorczej

Anna Mercedes Paszyńska    – członek Rady Nadzorczej

Mariusz Źurawski                  – członek Rady Nadzorczej