Informacja na temat posiedzenia Zarządu z 1 kwietnia 2011 roku.

 

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania NWZA Clean & Carbon Energy S.A..
  3. Przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu Clean & Carbon Energy S.A..
  4. Protokolarne przejęcie spraw od ustępującego Zarządu.
  5. Uchwała w sprawie podziału pracy pomiędzy członków Zarządu.
  6. Informacja na temat realizacji umowy inwestycyjnej.
  7. Uchwała w sprawie przystąpienia do Polsko- Rosyjskiej Izby Handlowo- Przemysłowej.
  8. Sprawy różne:
    – obieg dokumentów w firmie i ich akceptacja oraz zatwierdzenie