Informacja na temat posiedzenia Zarządu z 8 kwietnia 2011 roku.

 

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 1 kwietnia 2011 roku.
  3. Uchwała Zarządu dotycząca wniosku do Rady Nadzorczej w sprawie zakupu nieruchomości.
  4. Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia logo Spółki.
  5. Uchwała Zarządu w sprawie przygotowania prospektu wprowadzającego akcje serii J i K do publicznego obrotu.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia obrad.