Informacja na temat posiedzenia Zarządu z 11 maja 2011 roku.

 

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 8 kwietnia 2011 roku.
  3. Omówienie spraw związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 maja 2011 r.
  4. Przygotowanie informacji dla członków Rady Nadzorczej dotyczącej planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z posiadanymi przez C&CE S.A. nieruchomościami oraz działalnością związaną z pozyskaniem aktywów węglowych na terytorium Federacji Rosyjskiej i obrotem węglem pochodzenia rosyjskiego.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Sprawy różne.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia obrad.