Raporty

kw.

25

2024

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

Spis załączników:

CCE_2023-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE_2023-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswLadKorpo_2024-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswzarzadusprawozd_2024-04-25_pl.xhtml   [Czytaj więcej...]

kw.

09

2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym informuje o terminach przekazywaniu raportów okresowych za 2024 rok.
I. Raporty kwartalne:
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 [Czytaj więcej...]

lis

23

2023

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za [Czytaj więcej...]

wrz

21

2023

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2023 okres od 2023-01-01 do [Czytaj więcej...]

cze

29

2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. _dalej: „Spółka”_ z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & [Czytaj więcej...]