Raporty kwartalne

maj

29

2020

Korekta III SA Q 03 2011

 

Raport bieżący nr 17/2012

Data sporządzenia: 2012-04-27

Skrócona nazwa emitenta: C&C ENERGY SA

Temat: Korekta raportu za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: [Czytaj więcej...]

maj

29

2020

Korekta II SA Q 03 2011

 

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych [Czytaj więcej...]

maj

29

2020

Korekta SA Q 01 2011

 

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez [Czytaj więcej...]