Zarząd spółki

Więcej...

Kapitał spółki

Więcej...

Rada nadzorcza

Więcej...

Dane giełdowe

Więcej...

Kontakt

Więcej...

Aktualności

cze

29

2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. _dalej: „Spółka”_ z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & [Czytaj więcej...]

maj

25

2023

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 za [Czytaj więcej...]

kw.

27

2023

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148,00 0,00 31,58 0,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54,00 -54 775,00 -12,00 -11 999,00
III. Zysk (strata) [Czytaj więcej...]