Zarząd spółki

Więcej...

Kapitał spółki

Więcej...

Rada nadzorcza

Więcej...

Dane giełdowe

Więcej...

Kontakt

Więcej...

Aktualności

sie

21

2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie na podstawie art. 358 ks. h.: W związku z podjęciem uchwały z dnia 27 czerwca 2019 roku o scaleniu akcji, w wyniku której doszło do podwyższenia wartości nominalnej każdej akcji... [Czytaj więcej...]

cze

03

2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 402_ 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 10, w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Miła 2... [Czytaj więcej...]

maj

31

2020

Korekta raportu 1 kwiecień 30 wrzesień 2011

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez [Czytaj więcej...]

maj

29

2020

Korekta III SA Q 03 2011

 

Raport bieżący nr 17/2012

Data sporządzenia: 2012-04-27

Skrócona nazwa emitenta: C&C ENERGY SA

Temat: Korekta raportu za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: [Czytaj więcej...]

maj

29

2020

Korekta II SA Q 03 2011

 

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych [Czytaj więcej...]