Zarząd spółki

Więcej...

Kapitał spółki

Więcej...

Rada nadzorcza

Więcej...

Dane giełdowe

Więcej...

Kontakt

Więcej...

Aktualności

sty

26

2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym informuje o terminach przekazywaniu raportów okresowych za 2023 rok.
I. Raporty kwartalne:
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 [Czytaj więcej...]

lis

17

2022

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 za [Czytaj więcej...]

wrz

29

2022

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 [Czytaj więcej...]

cze

30

2022

C&C ENERGY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. dalej: „Spółka” z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A., [Czytaj więcej...]