Informacje

maj

25

2023

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 za [Czytaj więcej...]

kw.

27

2023

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148,00 0,00 31,58 0,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54,00 -54 775,00 -12,00 -11 999,00
III. Zysk (strata) [Czytaj więcej...]

sty

26

2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym informuje o terminach przekazywaniu raportów okresowych za 2023 rok.
I. Raporty kwartalne:
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 [Czytaj więcej...]

lis

17

2022

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 za [Czytaj więcej...]