Informacje

wrz

29

2022

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 [Czytaj więcej...]

cze

30

2022

C&C ENERGY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. dalej: „Spółka” z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A., [Czytaj więcej...]

sie

21

2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie na podstawie art. 358 ks. h.: W związku z podjęciem uchwały z dnia 27 czerwca 2019 roku o scaleniu akcji, w wyniku której doszło do podwyższenia wartości nominalnej każdej akcji... [Czytaj więcej...]